betiran

بازی انفجار چگونه است؟

This is a free website created with hPage.com.

بازی انفجار چگونه است؟

این بازی که یک شرط بندی آنلاین می باشد بر پایه محاسبات ریاضی طراحی شده است. البته نمی شود از تاثیر شانس در این بازی گذشت. شما در ابتدا باید مبلغی را برای شروع بازی در نظر بگیرید. شما می توانید هر چقدر که تمایل داشته باشید در این بازی شرط بندی کنید و سقفی برای این میزان پول تعیین نشده است. بازی انفجار به نحوی می باشد که در هر دست یک ضریب از صفر شروع می شود. بالا می رود تا بالاخره متوقف شود. قبل از شروع دست باید بیشترین احتمالی که می شود برای ضریب حدس زد را تعیین کرد. مثلاً عدد پنج! اگر ضریب به پنج برسد یا از آن رد شود پولی که شرط بسته اید پنج برابر می شود. ولی اگر قبل از رسیدن به پنج متوقف شود، پول بسته شده را خواهید باخت. هر چقدر عدد انتخابی در این بازی بالاتر باشد، ریسک بیشتری وجود دارد و احتمال برنده شدن کمتر می شود. اگر حد خارج شدن در بازی مشخص نشده باشد، هر زمان که بخواهید می توانید از بازی خارج شوید و تا جایی که در بازی بوده اید و حرکت کرده اید پول خود را در همان عدد ضرب کرده و دریافت می کنید. اگر هم حد ضریب متوقف شده باشد و شما خارج نشوید، تمام پول خود را خواهید باخت.

در این بازی ضریب ها از قبل مشخص می شوند و قابل تغییر نیستند و به همین دلیل امکان تقلب وجود ندارد. به علاوه در این بازی ضریب ها به صورت تصادفی انتخاب می شوند.

 

This is a free website created with hPage.com.